Serguei Zlenko

Logo 2

Balett

Varje stor konstnär kommer till ett ämne som ska spela en stor roll i konstnärens konstverksamhet. För Zlenko har detta blivit balett som är ett typiskt motiv. för många konstnärer både i Europa och i Ryssland sedan slutet av 1900-talet: från Edgar Degas impressionistiska pastellmålningar och Zinaida Serebryakovas verk. Zlenko skildrar balett från olika synvinklar, han visar det som teaterpubliken inte brukar se: en titt bakom kulisserna vid föreställningen, i replokalen, under vilostunder. I den europeiska konsten finns det en tradition att presentera en balettvärlden i första hand som en tuff värld med extremt hårt arbete. Zlenko skildrar även den andra sidan av myntet, men balett på Sergueis tavlor är en speciell värld, en drömvärld som för tankarna till mirakler och magi. Balettdansarna hos Zlenko är vanliga flickor som kan bli trötta och ledsna, som kan anförtro sig till varandra om de mest intima saker, leva på sina minnen och uppleva problem som inte synas utåt till publiken. Konstnären skildrar dem också något bortom vardagen. Teaterlivet ger dem inspiration. Konst förvandlar verkligheten, skapar en speciell atmosfär där det dagliga arbetet uppfattas som kreativitet.