Serguei Zlenko

Logo 2

Skulptur

Balett är en av de viktigaste och favoritmotiv för bildhuggare. 1900-talet har blivit en blomstrande period för ryska baletten, på 1900-talet fick man chans att uttrycka sina känslor med hjälp av rytmiska rörelser. Under hela 1900-talet (och även i början av 2000-talet) har balett blivit inte bara en viktig del av ryska kulturen utan också en viktig inspirationskälla för många konstnärer även inom bildhuggarkonst. Dans som ”skulptur” som har återupplevt i en rytmisk rörelse är ett viktigt motiv för många europeiska och ryska skulptörer; Rodin, Bourdelle, Erzya, S. Calico, B.Koroleva. Serguei Zlenko arbetar inom bildhuggarkonst (en annan aspekt av hans talang) och håller på att fortsätta denna lysande tradition. Hans ballerinor som dansar är en spännande union av skulptur och koreografi.