Serguei Zlenko

Logo 2

Marinmålning

Konstnären söker efter motiv till sina landskapsmålningar överallt, men han föredrar stadsmiljön, särskilt kust- och havsområdena. Man kan säga att konstnären har skapat sin egen genre med specifika drag och favorit motiv – kustbilder. Ett särskilt genredrag är att bryta genregränserna. Konstnären målar inte bara vågor utan och en plats, en kust och en människa som har kontakt med allt detta, det är både trevligt och romantiskt.